Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học là giáo viên cùng dự giờ,quan sát,suy ngẫm và chia sẻ kinh nghiệm. Đồng thời đưa ra nhận xét, rút kinh nghiện và điều chỉnh nội dung phương pháp dạy học vào bài một cách chung nhất hiệu quả nhất. Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn trực tuyến trên phầm mềm zoom meetings của trường mầm non San Sả Hồ. Theo kế hoạch được phân công, ngày 03/04/2020 đồng chí Bàn Thị Mai thao giảng tiết LQCC: Làm quen với chữ cái g,y. Đối tượng lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi. Đồng chí An Thị Ngư thao giảng tiết LQTV: Từ xe đap, xe máy, lớp mẫu giáo ghép 3 - 4 tuổi. Các tiết dậy được BGH và toàn thể giáo viên dự giờ và tham gia đóng góp ý kiến rút kinh nghiệm. Sau mỗi tiết thao giảng đã giúp các đông chí bồi dưỡng năng cao chuyên môn nghiệp vụ của bản thân. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.


 

1. Đồng chí Bàn Thị Mai thao giảng tiết LQCC: Làm quen chữ cái g,y. Lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi.

 

2. Đồng chí An Thị Ngư thao giảng tiết LQTV: Làm quen với từ: Xe đạp, xe máy. Lớp mẫu giáo ghép 3 - 4 tuổi.