Ngày 20/3/2020  giáo viên Vũ Phương Thảo đã tiến hành chuẩn bị đồ dùng cho tiết dạy để tổ chuyên môn cùng BGH dự giờ góp ý.

Đồng chí Vũ Phương Thảo thao giảng tiết : Dạy trẻ đọc diễn cảm thơ Cô dạy con, chủ đề PTGT (4-5t)