Sáng ngày 18/5/2020 Lãnh đạo nhà trường đi các điểm thôn và kiểm tra tình hình tái giảng sau tết của các điểm trường trực thuộc trường mầm non San Sả Hồ

Một số hình ảnh hoạt động của tiết học bé hoạt động vui chơi của các bé lớp mẫu giáo điểm Sín Chải