Căn cứ vào văn bản chỉ đạo của PGD&ĐT Sa Pa và kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn qua phầm mềm trực tuyến zoom của trường mầm non San Sả Hồ ngày 01 tháng 04 năm 2020 nhằm:

- Giúp cho giáo viên mới có cơ hội học hỏi, bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ qua dự giờ, góp ý của đồng nghiệp về giờ thao giảng của mình.

- Giáo viên học hỏi được những ưu điểm và hạn chế, khắc phục được nhược điểm qua các giờ dạy, của đồng nghiệp trong trường.

- Cơ hội để giáo viên mới cũng như giáo viên cũ nâng cao hiệu, trình độ sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin của bản thân.

- Giáo viên mới mạnh dạn, tự tin trong trao đổi, thảo luận, học hỏi chuyên môn.

Trong 3 ngày từ ngày 6/4 đến ngày 8/04/2020 nhà trường đã tổ chức cho giáo viên giáo trình bày khung giáo án của 8 tiết.

1. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Vân xây dựng khung sườn giáo án môn văn học ngày 6/04/2020

 

 

 

2. Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt xây dựng khung sườn giáo án môn thể dục sáng - Thể dục kỹ năng ngày 6/04/2020.

 

 

3. Đồng chí Lương Thị Hồng xây dựng khung sườn giáo án môn Tạo hình ngày 6/04/2020

 

 

 

4. Đồng chí Tống Thị Yến và Nguyễn Thị Khánh Huyền xây dựng sườn giáo án môn LQCC và ngày 7/04/2020

 

 

5.Đồng chí Nguyễn Thị Nam xây dựng sườn giáo án môn LQTV: ngày 7/04/2020

 

6.Đồng chí Lý Thị Thịnh xây dựng sườn giáo án môn Âm nhạc ngày 7/04/2020

 

 

7.Đồng chí Trần Thị Phương Thảo xây dựng sườn giáo án môn Hoạt động vui chơi ngày 7/04/2020

 

 

 

8.Đồng chí Vũ Thị Đang xây dựng sườn giáo án môn Toán ngày 8/04/2020

 

 

 

 

9.Đồng chí Nguyễn Thị Mai Xây dựng sườn giáo án môn KPKH- KNS ngày 8/04/2020

 

 

10. Đồng chí Phạm Thị Mới và Nguyễn Thị Thảo xây dựng sườn giáo án khối nhà trẻ. ngày 08/04/2020