Trong thời gian học sinh tiếp tục nghỉ để phòng chống dịch bệnh covid-19 theo công văn số 288/SGD&ĐT - GDDH&GDTX về việc tiếp tục cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông và học viện GDTX nghỉ học để phòng chống dịch.Ban giám hiệu nhà trường mầm non San Sả Hồ đã tiến hành phân công cán bộ, giáo viên,dọn dẹp về sinh trường lớp, cải tạo cảnh quan theo kế hoạch. Để hạn chế tiếp xúc nơi đông người lạ và đảm bảo đúng công văn nhà trường đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn trực tuyến cho giáo viên.

Một số hình ảnh của buổi sinh hoạt chuyên môn trực tuyến của giáo viên