Việc thăm và dự giờ các nhóm lớp nhằm giúp cho các đồng nghiệp cùng học hỏi chuyên môn lân nhau, đưa ra ý kiến đóng góp để trau dồi thêm kiến thức để tiết dậy được hoàn thiện hơn.

Hình ảnh hoạt động âm nhạc của Cô giáo Phạm Linh Trang, lớp mẫu giáo đơn 5 tuổi.

Hình ảnh tiết hoạt động văn học "Nhổ củ cải" của cô giáo Hoàng Thị Huệ