Để trẻ phát triển toàn diện về các lĩnh vực ngoài việc tổ chức các hoạt động trên lớp, trường còn tổ chức các hoạt động ngoài trời bổ ích và ý nghĩa, giúp trẻ có nhiều nhận thức hơn về thế giới xung quanh.

Hoạt động chăm sóc rau xanh của các bé tại điểm trường Cát  Cát.

Hoạt động thể dục sáng.