Trong hai ngày 28 – 29/5, Đảng bộ phường Ô Quý Hồ (Đảng bộ thị xã Sa Pa) tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ hiện có  7 chi bộ trực thuộc, gồm 3 chi bộ khu phố, 3 chi bộ trường học và 1 chi bộ công an với tổng số 89 đảng viên.

Nhiệm kỳ qua, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn đoàn kết, thống nhất, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Nhờ đó, sản xuất nông nghiệp đạt kết quả, hình thành vùng sản xuất nông nghiệp tập trung như su su, chè; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (hoa, rau); giá  trị sản  xuất trên 1 đơn vị diện tích đất canh tác đạt 190 triệu đồng/ha; một số mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước phát triển, chất lượng giáo dục được nâng lên. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được cải thiện, an sinh xã hội được quan tâm. Kết cấu hạ tầng như giao thông, điện, trường học được quan tâm đầu tư: 100% hộ dân và trụ sở cơ quan, đơn vị có điện lưới quốc gia, giao thông kết nối các tổ dân phố được nâng cấp, đầu tư đi lại thuận tiện, 2/3 trường học đạt chuẩn quốc gia.

Ngay sau khi thành lập phường Ô Quý Hồ, Đảng ủy, HĐND và UBND phường đã đi vào hoạt động nề nếp. Công tác Đảng, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị được thực hiện tốt, thể hiện rõ vai trò, năng lực lãnh đạo của Đảng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức của phường có trình độ năng lực bước đầu đáp ứng yêu cầu quản lý của địa phương.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ phường xác định tập trung thực hiện 15 mục tiêu và 3 khâu đột phá. Phấn đấu đến năm 2025, phường Ô Quý Hồ là phường trọng điểm về phát triển nông nghiệp kết hợp với du lịch của thị xã Sa Pa.

Với tinh thần “Đoàn kết - kỷ cương - đổi mới - phát triển”, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 14 đồng chí; bầu 5 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thị xã Sa Pa lần thứ XXIII.