Ngày 20/9/2019 trường Mầm non San Sả Hồ tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức , viên chức. Hội nghị có đông đủ các cán bộ giáo viên,đoàn viên Công Đoàn về dự , thể hiện của sự đoàn kết nhất trí, sức mạnh của tập thể sư phạm Nhà trường nhằm tập hợp trí tuệ, quyết định những vấn đề thiết thực của đoàn viên và cán bộ giáo viên trong toàn trường.

1: Đồng chí Má A Chư thông qua nội dung chương trình hội nghị

2: Đồng chí Vũ Thanh Lợi hiệu trưởng nhà trường lên trình bày dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức và công tác công đoàn năm 2018-2019. Phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020

3: Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Vân trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công đoàn năm học 2018-2019, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2019-2020

4: Đồng chí Phạm Thị Cảnh thông qua dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2019-2020 và phát động phong trào thi đua năm học 2019-2020

 

4: Đồng chí Nguyễn Thị Mai trưởng ban thanh tra nhân dân thông qua “ Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 20182019 và phương hướng nhiệm vụ năm học 20192020.

 

6: Đồng chí Vũ Thanh Lợi bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường đọc quyết định ban hành quy chế làm việc của trường mầm non San Sả Hồ, quy chế thực hiện chuyên môn, nội quy của nhà trường

Hội nghị diễn ra trong không khí trang nghiêm và sốt sắng.Cán bộ giáo viên nhân viên truờng Mầm non San Sả Hồ sẽ phấn đấu gặt hái nhiều thành công hơn trong sự nghiệp giáo dục và chăm sóc trẻ.Hội nghị cũng đã biểu quyết nghị quyết hội nghị Cán bộ viên chức với sự tán thành 100%. Tin tưởng rằng với ý chí quyết tâm cao, sự đoàn kết khắc phục mọi khó khăn, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, giáo viên và nhân viên trong toàn trường sẽ hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ nội dung và chỉ tiêu Nghị quyết hội nghị đã đề ra.