Cùng với các công tác chuẩn bị cho năm học mới, hôm nay trường mầm non San Sả Hồ đã tham gia họp phụ huynh cùng xã và phụ huynh nhằm triển khai các nhiệm vụ trong năm học và công ấc chăm sóc, giáo dục trẻ. Cuộc họp đã bầu ra hội trưởng hội phụ huynh, phó hội trưởng và ủy viên. Nhà trường luôn mong muốn nhận được sự giúp đỡ từ các bậc phụ huynh để công tác chăm sóc, giáo dục trẻ tốt hơn.

Kế hoạch họp phụ huynh đầu năm thường được lên vào đầu năm học mới, trước khi vào năm học chính thức, nhà trường sẽ tổ chức một cuộc họp phụ huynh đầu năm để giáo viên chủ nhiệm làm quen và nói chuyện với các vị phụ huynh học sinh, đưa ra phương hướng triển khai hoạt động, quản lý lớp cũng như các biện pháp để nâng cao chất lượng học tập, tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong quá trình giáo dục học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.