Ngày 11/9, Trường mầm non Ô Quý Hồ phối hợp với UBND phường Ô Quý Hồ, giáo viên tại điểm trường và phụ huynh học sinh đổ bê tông sân trường Mầm non Ô Quý Hồ, phường Ô Quý Hồ.

     Trường mầm non Ô Quý Hồ được thành lập năm 2020 trên cơ sở tách cấp học mầm non từ Trường MN, TH&THCS Võ Thị Sáu và sáp nhập Trường Mầm non San Sả Hồ. Cơ sở vật chất, sân vui chơi cho học sinh còn gặp nhiều khó khăn, do sân đất nên việc tổ chức các hoạt động vui chơi cho các em học sinh khó thực hiện.

     Đây cũng là một trong hoạt động thiết thực của Trường mầm non  Ô Quý Hồ dành cho các cháu học sinh trong ngày đầu năm học mới. Được sự giúp đỡ của UBND, giáo viên và phụ huynh học sinh đổ bê tông sân trường rộng 95 m2. Trong đó, toàn bộ vật liệu để xây dựng được UBND phường huy động từ nguồn xã hội hóa. Sau gần 1 ngày tích cực thi công, công trình đã hoàn thành đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi cho các em học sinh và tạo động lực cho các em vượt khó học giỏi nhân dịch năm học mới 2020- 2021.

Đ/c: Phạm Thị Cảnh P.Hiệu trưởng Trường mầm non Ô Quý Hồ cùng giáo viên, Phụ huynh tại điểm trường Ô Quý Hồ tham gia đổ sân trường

Phụ huynh tại điểm Trường mầm non Ô Quý Hồ Tham gia đổ sân bê tông