Để chuẩn bị cho công tác tuyển sinh năm học 2020-2021. Ban Giám Hiệu các trường mầm non, tiểu học,  trung học cơ sở, thuộc phường Ô Quý Hồ, Cầu Mây, Fansipan, và xã Hoàng Liên tiến hành họp dân nghe nguyện vọng của nhân dân về nơi học tập của trẻ, học sinh. Trong cuộc họp có đại diện trong Ban giám Hiệu  nhà trường, Cô giáo của điểm trường. phụ huynh học sinh thuộc địa bàn phường Ô Quý Hồ, Cầu Mây, Fansipan, và xã Hoàng Liên . Đại diện hai bên chính quyền của phường Ô Quý Hồ, Cầu Mây, Fansipan, và xã Hoàng Liên. Hiệu trưởng các trường trao đổi, thống nhất phương án tuyển sinh, nhu cầu tuyển, nguyện vọng học và đảm bảo cơ sở vật chất với  phụ huynh để phụ huynh năm bắt và có dự định cho con em đi học ở phường , xã nào.  100 % các phụ huynh có trẻ thuộc địa bàn xã Hoàng Liên đều có nguyện vọng cho con em mình đi học tại phường Ô Quý Hồ, và  phường  Cầu Mây và xin chuyển chế độ ăn của con em mình về.  Tất cả các phụ huynh có nguyện vọng cho con em mình học tại phường, cam kết  đảm bảo đủ hồ sơ, cho trẻ trước khi vào năm năm học để đảm bảo đủ quyền lợi cho con em mình. Qua đó Ban Giám Hiệu  thống kê số lượng và tham mưu UBND các xã, phường về phương án tuyển sinh năm học 2020- 2021