Không tham gia học trực tuyến như các anh chị, nhưng các học sinh mầm non vẫn có thể có được những ngày nghỉ bổ ích, lý thú " vừa học, vừa chơi" ngay tại nhà cùng cô giáo thông qua các video ngắn gọn, gần gũi.

vidoe hướng dãn trẻ ôn lại các vận động cơ bản, thông qua nhảy vào ô có các chữ cái, chữ số, các hình.

Video hướng dẫn phụ huynh giúp các bé ôn lại chữ cái bằng các nắp trai và bảng, phấn.

video hướng dẫn phụ huynh dạy lại con em cách gấp quần áo giúp bố mẹ.

Video hướng dẫn ôn lại các chữ cái bằng các loại hạt và trò chơi với chữ cái.