Trường học thân thiện của lứa tuổi Mầm non là nơi không chỉ tạo điều kiện, cơ hội an toàn cho trẻ vui chơi, học tập mà còn là môi trường sống lành mạnh, an toàn, nơi đó trẻ phải được đối xử công bằng, được quan tâm chăm sóc, giáo dục, được bảo vệ và tích cực tham gia vào quá trình học tập thể phát triển nhận thức một cách toàn diện. Vì vậy trường Mầm non San Sả Hồ việc tạo môi trường thân thiện, an toàn, lành mạnh trong lớp học mầm non là một trong những yếu tố quan trọng để xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.Các cô giáo điểm trường Đội 7 đã làm ao các bằng các nguyên vật liệu không dùng và có sẵn như giấy xốp, ống hút, vỏ sò..Các bạn nhỏ rất hứng thú với các đồ chơi mà cô giáo mình làm ra